Tour Sapa

Sapa – Fansipan – Chợ Bắc Hà 2N1D

Sapa – Fansipan – Chợ Bắc Hà 2N1D Khởi hành thứ 7 hàng tuần NGÀY

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan – Chợ Bắc Hà 3N2D

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan – Chợ Bắc Hà 3N2D Khởi hành thứ 7

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan – Bản Cát Cát – Chợ Bắc Hà 3N2D

Sapa – Hàm Rồng – Fansipan – Bản Cát Cát – Chợ Bắc Hà 3N2D

Sapa – Cáp treo Fansipan – KDL Hàm Rồng 2N1D

Sapa – Cáp treo Fansipan – KDL Hàm Rồng (Khởi hành hàng ngày) NGÀY 01:

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng 2N1D

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng 2N1D (Khởi hành hàng ngày) NGÀY 01: HÀ

Hà Nội – Hàm Rồng – Fansipan – Cát Cát 3N2D

Hà Nội – Hàm Rồng – Fansipan – Cát Cát 3N2D (Khởi hành hàng ngày)