Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung

Về thông tin khách hàng

Du Lịch Thái Dương cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý.

Những thông tin này của quý khách sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.

Trách nhiệm của Du Lịch Thái Dương

  1. Du Lịch Thái Dương có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.
  2. Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà quý khách có được trong quá trình thanh toán nếu do lỗi của Du Lịch Thái Dương.
  3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình mà quý khách đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho quý khách.
  4. Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho quý khách ngay trước ngày khởi hành hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh.

Trường hợp miễn trách nhiệm đối với Du Lịch Thái Dương

Du Lịch Thái Dương sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.

Du Lịch Thái Dương không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

Du Lịch Thái Dương sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang thanh toán hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.

Du Lịch Thái Dương cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

Trách nhiệm của khách hàng

Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì Du Lịch Thái Dương có quyền hủy tour đã mua của quý khách.

Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tài khoản để kịp thời để báo cho Du Lịch Thái Dương nếu có những sự cố. Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán, Du Lịch Thái Dương sẽ không nhận giải quyết bất cứ khiếu nại nào từ việc thanh toán.

Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do Du Lịch Thái Dương quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.

Giúp và hỗ trợ với Du Lịch Thái Dương về việc thông báo cho Du Lịch Thái Dương các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web Du Lịch Thái Dương quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tín xấu cho Du Lịch Thái Dương.