Tag: Bồng bềnh làng nổi Tân Lập ở Miền Tây

Bồng bềnh làng nổi Tân Lập ở Miền Tây

Nằm tại rìa vùng Đồng Tháp Mười, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân