Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Du lịch Thái Dương thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Du lịch Thái Dương cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.

Khách hàng có quyền tạm ngưng/ hủy giao dịch sau khi thực hiện. Phải tuân theo điều kiện hủy phạt dịch vụ đi kèm.

Địa chỉ lưu giữ thông tin: 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Trang website không có chức năng đăng ký/ quản lý thành viên. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ theo dạng bản ghi. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh thì cần liên hệ nhân viên kinh doanh

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Du lịch Thái Dương thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cấp chất lượng phục vụ.

Du lịch Thái Dương cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.